ENGLISH

                                                                                                                                                            WİN network 07 OCAK 2020

WİN network Gizlilik Bildirimi

Yatırımcı gayrimenkul,inşaat,emlak sahbi Hakkınızdaki bilgilerin nasıl kullanıldığını ve paylaşıldığını önemsediğinizi biliyoruz ve bunu dikkatli ve duyarlı bir şekilde Gizlilik Bildirimi

sağlamamız konusunda bize gösterdiğiniz güveni takdir ediyoruz. Bu gizlilik bildirimi, kişisel bilgilerinizi işbu Gizlilik Bildirimi'ne atıf yapan WİN network SOSYAL MEDYA DİJİTAL  internet siteleri, , hizmetleri ve uygulamaları (hep birlikte "WİN network  Hizmetleri" olarak anılacaktır) aracılığı ile nasıl topladığımızı ve işlediğimizi aktarmaktadır. irongyo.com.’yi ziyaret ederek işbu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen uygulamaları kabul etmekte ve onaylamaktasınız…

•      Kişisel Bilgilerin Sorumluları (Veri Sorumluları)

•      Türkiye  Qatar VE Bulgaria Güvenlik Kalkanı

•      WİN network Müşteriler Hakkında Hangi Kişisel Bilgileri Topluyor?

•      WİN network Kişisel Bilgilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyor?

•      WİN network Kişisel Bilgilerinizi Paylaşıyor mu?

•      Hakkımdaki Bilgiler Ne Kadar Güvende?

•      Hangi Bilgilere Erişebilirim?

•      Ne Gibi Seçeneklerim Var?

•      Çocukların WİN network Hizmetlerini Kullanmalarına İzin Veriliyor mu?

•      Kişisel Bilgilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

•      Kişiler, Bildirimler & Değişiklikler

•      İlgili Uygulamalar ve Bilgiler

Kişisel Bilgilerin Sorumluları (Veri Sorumluları)

 

WİN network AL-SAT-YAP BANKASI Müşteriler Hakkında Hangi Kişisel Bilgileri Topluyor?

Kişisel bilgilerinizi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmak ve sürekli iyileştirmek amacıyla toplamaktayız.

Topladığımız bilgi türleri aşağıdaki şekildedir:

•      Bize Sağladığınız Bilgiler: WİN network Hizmetleri'ne ilişkin sunduğunuz her türlü bilgiyi almakta ve saklamaktayız. Topladığımız bilgilere ilişkin örnekleri görmek için  Belirli bilgileri temin etmemeyi seçebilirsiniz ancak o zaman WİN network  Hizmetleri'nin birçoğunun avantajından faydalanamazsınız.

•      Otomatik Bilgiler: WİN network  Hizmetleri'ni kullandığınızda içerikle etkileşiminiz ve WİN etwork  Hizmetleri aracılığıyla sunulan hizmetler dâhil kullanımınız hakkında bilgiler gibi belirli türde bilgileri otomatik olarak alıp depolamaktayız. Birçok internet sayfası gibi "çerezler" ve diğer kendine mahsus tanımlayıcılar kullanmaktayız ve internet tarayıcınız WİN network Hizmetleri'ne eriştiğinde belirli türde bilgiler elde etmekteyiz. Aldığımız bilgilere ilişkin örnekleri görmek için

•      Diğer Kaynaklardan Alınan Bilgiler: Sizin hakkınızda diğer kaynaklardan da bilgi alabiliriz. Aldığımız bilgilere ilişkin örnekleri görmek için  WİN network Kişisel Bilgilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemektedir?

Kişisel bilgilerinizi müşterilerimize sunduğumuz WİN network  Hizmetleri'ni yürütmek, sunmak ve geliştirmek için işlemekteyiz. Bu amaçlar arasında şunlar bulunmaktadır:

•      AL-SAT-YAP BANKASI ve hizmetlerin satın alınması ve teslim edilmesi. YATIRIM almak ve teslim etmek, gayrimenkul,inşaat,emlak ve hizmetleri teslim etmek, ödemeleri işleme koymak ve yaırım arayış ve talepleri, REKLAM, hizmetler ve promosyon teklifleriyle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız.

•      WİN network Hizmetleri'nin sunulması, sorunlarının giderilmesi ve geliştirilmesi. WİN network SOSYAL MEDYA DİJİTAL Hizmetleri'nin işlevselliği sağlamak, performans değerlendirmesini yapmak, hatalarını düzeltmek ve kullanışlılığını ve etkinliğini artırmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız.

•      Öneriler ve kişiselleştirme. İlginizi çekebilecek özellikleri, gayrimenkul,inşaat,emlak ve hizmetleri önermek, tercihlerinizi teşhis etmek ve İRONGYO A.Ş  Hizmetleri ile tecrübelerinizi kişiselleştirmek için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız.

•      Hukuki yükümlüklere uyum. Belirli durumlarda, kişisel bilgilerinizi yasa gereği toplamak ve işlemek yönünde kanuni yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Örneğin, kimlik teşhisi ve diğer amaçlarla satıcılardan kuruluş yeri ve E-mail hesabına ilişkin bilgi toplamaktayız.

•      Sizinle iletişim kurulması.WİN network Hizmetleri ile ilişkili farklı kanallar aracılığıyla (örneğin WhatsApp ,GSM elektronik posta, anlık mesajlaşma ile) sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız.

•      Dolandırıcılığın Önlenmesi ve Kredi Riskleri. Müşterilerimizin, WİN network'un ve diğerlerinin güvenliğini korumak ve BİLGİ dolandırıcılığı ve suiistimali engellemek ve teşhis etmek için kişisel bilgileri işlemekteyiz. Ayrıca % 0  risklerini değerlendirmek ve yönetmek için derecelendirme yöntemlerini kullanabiliriz

Peki ya Çerezler?

Sistemlerimizin tarayıcınızı tanımasını ve size WİN network  Hizmetleri sunmasını mümkün kılmak için çerezler kullanmaktayız. Çerezler ve onları nasıl kullandığımızla ilgili daha ayrıntılı bilgi için ..

WİN network  Kişisel Bilgilerinizi Paylaşıyor mu?

Yatırımcımız veya AL-SAT-YAP portföyler ilgili bilgiler, işimizin önemli bir parçasıdır ve müşterilerimizin kişisel bilgilerini başkalarına satma işini yapmamaktayız. WİN network yatırımcılarımızın kişisel bilgilerini sadece aşağıda açıklandığı şekilde ve İRONGYO.COM' kontrol ettiği ve bu Gizlilik Bildirimi'ne tabi olan veya en az bu Gizlilik Bildirimi'nde yer alan korumaya sahip uygulamaları benimseyen iştiraklerle paylaşmaktadır.

•      Üçüncü Kişiler'in Yer Aldığı İşlemler: Üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetleri, ürünleri, uygulamaları WİN network Hizmetleri üzerinden veya aracılığıyla kullanımınız için hazır bulundurmaktayız. Örneğin, Sosyal medya dijital internet sitelerimiz aracılığıyla üçüncü kişi satıcılardan yatırım AL-SAT-YAP verebilirsiniz. Ayrıca üçüncü kişi işletmelerle müştereken hizmetler sunmakta İşlemlerinize üçüncü bir kişi müdahil olduğunda ve bu işlemlere ilişkin yatırımcı bilgilerinizi söz konusu üçüncü kişiyle paylaştığımızda bunu bilebileceksiniz.

•      Üçüncü Kişi Hizmet Sağlayıcılar: Adımıza işlevler gerçekleştirmeleri için diğer şirketleri ve bireysel,kurumsal görevlendirmekteyiz. Bunların örnekleri arasında gayrimenkul,inşaat,emla ve hizmetler için yatırılık yerlerin yerine getirilmesi, arz ve taleplerin sözleşmeleri teslim edilmesi, WhatsApp,e-postaların gönderilmesi, tekrar eden bilgilerin yatırımcı listelerinden çıkarılması, verilerin analiz edilmesi, pazarlama yardımı sunulması, arama sosyal medya dijital sonuçları ve bağlantıları sunulması ÜYELİK (ödenmiş listeler ve bağlantılar dâhil olmak üzere), ödemelerin işleme konulması, içerik gönderilmesi, kredi riski derecelendirilmesi ve müşteri hizmetleri sunulması bulunmaktadır. İşbu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar, fonksiyonlarını gerçekleştirmeleri için gerekli olan kişisel bilgilere erişim sahibidir ancak bu bilgileri başka amaçlarla kullanamazlar. Buna ek olarak, kişisel bilgileri bu Gizlilik Bildirimi'ne uygun olarak ve geçerli veri koruma kanunlarının izin verdiği şekilde işlemeleri gerekmektedir

•      İş Devirleri: İşlerimizi geliştirmeye devam ederken diğer işletmeleri veya hizmetleri satabilir veya satın alabiliriz. Bu gibi işlemlerde, yatırımcı AL-SAT-YAP gayrimenkul,inşaat,emlak sahiplerin bilgileri genellikle devredilen iş varlıklarından biridir ancak her türlü daha önceden mevcut olan Gizlilik Bildirimi'nde verilen sözlere tabi olmaya devam edecektir (elbette müşteri aksi yönde onay vermediği sürece). Ayrıca,İRONGYO.AŞ..’in veya esaslı bir şekilde tüm varlıklarının satın alınması gibi düşük ihtimalli bir durumda, müşteri bilgileri de elbette devredilen varlıklardan biri olacaktır.

•      WİN network ve Diğerlerinin Korunması: Kanunlara uyum, Kullanım ve Satış Koşulları'mızı ve diğer anlaşmalarımızı uygulatmak veya WİN network kullanıcılarımız veya diğerlerinin haklarını, mallarını veya güvenliğini korumak için uygun olduğunu düşündüğümüzde, hesap bilgilerini ve diğer kişisel bilgileri açıklayabiliriz. Bu, dolandırıcılığa karşı koruma ve % 0 riskinin azaltılması için diğer şirketler ve bireysel,kurumsal bilgilerin alınıp verilmesini de kapsamaktadır.

•      Yukarıda belirtilen durumlar haricinde, hakkınızdaki kişisel bilgiler üçüncü kişilerle paylaşıldığında, bir bildirim alacak ve bu bilgiyi paylaşmamayı tercih etme imkânına sahip olacaksınız.

Kişisel Bilgilerin Türkiye Dışına Aktarılması:

Kişisel bilgilerinizi saklamak ve işbu Gizlilik Bildirimi’nde açıklanan amaçlar çerçevesinde işlemek için TÜRKİYE,Q ATAR.BULGARİA yatırımcımıza aktarabiliriz. Türkiye dışındaki ülkelere yukarıda açıklandığı şekilde kişisel bilgileri aktarırken, bilgilerin bu Gizlilik Bildirimi'ne uygun olarak ve veri korumaya ilişkin yürürlükteki hukukun izin verdiği şekilde aktarılmasını sağlamaktayız.

Hakkımdaki Bilgiler Ne Kadar Güvende?

Sistemlerimizi ve cihazlarımızı sizin güvenliğinizi ve gizliliğinizi gözeterek tasarlamaktayız.

•      Giriş yaptığınızda bilgileri şifreleyen Güvenli Yuva Katmanı (SSL) yazılımı kullanarak iletim sırasında bilgilerinizin güvenliğini korumak için çalışmaktayız.

•      Kişisel yatırımcı bilgilerinin toplanması, saklanması ve açıklanmasıyla ilgili fiziksel, elektronik ve prosedürel önlemleri sürdürmekteyiz. Güvenlik prosedürlerimiz, hakkınızda kişisel bilgileri ifşa etmeden önce zaman zaman kimlik kanıtı talep edebileceğimiz anlamına gelmektedir.

•      Şifrenize, bilgisayarlarınıza ve uygulamalarınıza yetkisiz erişime karşı kendinizi korumanız önem taşımaktadır. Ortak bir bilgisayarı kullanmayı bitirdikten sonra oturumu kapattığınızdan emin olun. Oturum kapatığınızdan emin olun…

Üye olduğumda Hangi Bilgilere Erişebilirim?

Gayrimenkul,inşaat,emlak Sosyal medya dijitalİnternet sitesinin “Hesabınız” kısmında isminiz, adresiniz, ödeme seçenekleriniz, profil bilgileriniz ve üyelik alma geçmişiniz dahil olmak üzere bilgilerinize erişebilirsiniz.

Ne Gibi Seçeneklerim Var?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme ve kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız ve işlediğimiz hakkında herhangi bir sorunuz veya itirazınız olduğu takdirde, lütfen WİN network  Hizmetlerimiz ile iletişim kurun. Hizmetleri’mizin birçoğu size verilerinizin nasıl kullanıldığına dair seçenekler sağlayan ayarlar barındırmaktadır.

•      Yukarıda belirttiğimiz gibi, belirli bilgileri temin etmemeyi seçebilirsiniz ancak o zaman WİN network Hizmetleri'nin birçoğundan faydalanamazsınız.

•      Erişebileceğiniz Bilgiler bölümünde atıfta bulunulanlar gibi sayfalara belirli bilgiler ekleyebilir veya bunları güncelleyebilirsiniz. Bilgi güncellediğinizde genellikle eski versiyonun bir kopyasını kayıtlarımız için saklamaktayız.

•      Bizden e-posta,WhatsApp  veya diğer bildirimleri almak istemiyorsanız, lütfen Müşteri İletişim Tercihleri'nizi onaylayınız. Eğer bizden uygulama içi bildirimler almak istemiyorsanız, lütfen uygulamadaki veya cihazınızdaki bildirim ayarlarını ayarlayınız.

•      Çoğu sosyal medya dijital internet tarayıcısındaki Yardım özelliği, internet tarayıcınızın yeni çerezler kabul etmesini nasıl engelleyeceğinizi, yeni bir çerez aldığınızda internet tarayıcınızın sizi bilgilendirmesini nasıl sağlayacağınızı ve çerezleri toplu olarak nasıl devre dışı bırakacağınızı anlatmaktadır. Çerezler, WİN network Hizmetlerinin bazı temel özelliklerinden faydalanmanızı sağladığı için çerezleri açık bırakmanızı önermekteyiz. Örneğin, eğer çerezlerimizi engellerseniz veya başka bir şekilde reddederseniz, Satın Alma bilgi akışı sunum dosya aşamasına geçemez veya Oturum Açmanızı gerektiren herhangi bir WİN network Hizmetini kullanamazsınız.

•      Sosyal medya dijital sayfa sitelerimize aracı olarak göz atmak isterseniz, hesabınızdan çıkış yaparak ve tarayıcınızdaki çerezleri devre dışı bırakarak bunu yapabilirsiniz.

•      Belirli bir amaç ile kişisel bilgilerinizi işlememize rıza gösterdiğiniz takdirde, rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz. Rızanızı çektiğiniz andan itibaren o amaç ile verilerinizi işlemeyi durduracağız. •      Satıcılar Satıcı Merkezi’nden belirli bilgileri ekleyebilir veya güncelleyebilir, hesap bilgilerini Satıcı Hesap Bilgileri ‘ne erişerek güncelleyebilir ve Bildirim Tercihleri‘ni güncelleyerek bizden aldıkları e-posta veya WhatsApp diğer iletileri paylaş biliriz...

Bunlara ek olarak, yürürlükteki mevzuata  tabi olarak, kişisel verilerinize erişim sağlama, kişisel verilerinizi düzeltme ve silme hakkına sahipsiniz. Ayrıca aleyhinize bir sonuç doğurduğuna inanıyorsanız, kişisel verilerinizin otomatik işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Eğer bunlardan herhangi birini yapmak isterseniz, lütfen Wİn network  Danışman  Hizmetleri ile irtibata geçiniz.

•      Üye olduğunuzda Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkına sahipsiniz.

•      Kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini istemeniz halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Çocukların WİN network  Hizmetlerini Kullanmalarına İzin Veriliyor mu?

WİN network  çocukların satın alabileceği ürünler satmamaktadır. Yetişkinlerin satın alabileceği çocuk ürünleri satmaktayız. 20 yaşın altındaysanız, WİN network Hizmetleri'ni sadece bir ebeveyn veya veli aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi, WİN network  Hizmetleri’ni kesintisiz olarak kullanmaya devam edebilmeniz amacıyla, bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen ilgili amaçların gerçekleştirilebilmesi için, vergi ve muhasebe gibi konularda yasal olarak öngörülen süre boyunca veya aksi size bildirilen süre boyunca saklıyoruz. Örneğin, önceden verdiğiniz gayrimenkul,inşaat,emlak  sunum dosya portföyler inceleyebilmeniz (ve dilerseniz tekrarlayabilmeniz) amacıyla işlem geçmişinizi ve yatırımcılarımıza gönderdiğiniz E-mail adresleri ve size önerdiğimiz pazarlama ve içeriğin uygunluğunu geliştirebilmek amacıyla saklıyoruz.

Kişiler, Bildirimler & Değişiklikler

Eğer WİN network hakkında gizliliğe ilişkin herhangi bir endişeniz varsa veya veri sorumlularımızdan biri ile iletişime geçmek isterseniz, lütfen ayrıntılı bir açıklama yazarak bizimle irtibata geçin veya ayhanerdemirwin@gmail.com adresine e-posta gönderin, sorunu sizin için çözmeye çalışalım. Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden İRONGYO A.Ş Turkey sosyal medya dijital pazarlama..

İşletmemiz sürekli değişiklik geçirmektedir ve Gizlilik Bildirimimiz de buna uygun olarak değişecektir. Yakın zamanlı değişiklikleri görmek için sosyal medya dijital E-mail,WhatsApp  internet sayfamızı sık sık kontrol etmeniz gerekecektir. Aksi belirtilmediği takdirde, güncel Gizlilik Bildirimimiz, siz ve hesabınız hakkında sahip olduğumuz tüm bilgiler için geçerlidir. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız ve etkilenen yatırımcılarımızın onayı olmadan, politikalarımızı ve uygulamalarımızı asla geçmişte topladığımız yatırımcı bilgilerini daha az korur hale getirecek şekilde esaslı bir şekilde değiştirmeyeceğiz.

Toplanan Bilgilere Örnekler

WİN network HABER Hizmetlerini Kullandığınızda Verdiğiniz Bilgiler

Aşağıdaki işlemleri yaptığınızda bizimle bilgi paylaşmaktasınız:

•      Ürünler veya hizmetlere ilişkin aramalar yaptığınızda;

•      WİN network Hizmetleri aracılığıyla sunum dosyası verdiğinizde;

•      Hesabınızda (ve eğer bizimle gayrimenkul,inşaat,emlak sunum  yaparken birden fazla e-posta adresi veya WhatsApp GSM numarası kullandıysanız birden fazla hesabınız olabilir) veya Profilinizde bilgi sunduğunuzda;

•      Satıcı Hesabınızda veya WİN network yatırımcılarına yazılım, dosya veya hizmet sunmanızı veya geliştirmenizi mümkün kılan başka herhangi bir sosyal medya hesabınızda bilgi sunduğunuzda;

•      WİN network Hizmetleri üzerinden veya vasıtasıyla ürünlerinizi veya hizmetlerinizi sunduğunuzda;

•      Bizimle WhatsApp, e-posta veya başka bir yolla iletişime geçtiğinizde;

•      Bir AL-SAT-YAP, destek isteğini veya ARZ ve TALEP katılım formu doldurduğunuzda;

•      Tartışma Panoları'na katılım gösterdiğinizde, Müşteri Değerlendirmeleri sağladığınızda ve bunları yıldız puanladığınızda veya kısa biz anlatığınızda

Bu eylemlerin bir sonucu olarak bize şu gibi bilgiler temin ediyor olabilirsiniz: adınız, E-mail adresiniz, GSM numaranız, konum bilginiz; satın alımların gönderildiği kişiler; Tek Tıklama (1-Tık) ayarlarınızda listelenen kişiler (adresler ve WhatsApp  numaraları dâhil); arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin e-posta adresleri; bize gönderdiğiniz değerlendirmelerin ve e-postaların içeriği; Profiliniz‘dekikişisel bilgiler ve fotoğrafınız; Win network Hizmetleri ile bağlantılı olarak saklanan resimler ve video, kimlik ve duruma ilişkin bilgiler ve belgeler;bireysel, kurumsal bizde saklıdır…

Diğer Kaynaklardan Alınan Bilgiler

Diğer kaynaklardan aldığımız bilgilere bazı örnekler şu şekildedir:

•      Yatırımcılarımız veya diğer üçüncü kişilerden alınan ve kayıtlarımızı düzeltmek ve sonraki satın alımı veya iletişimi daha kolay sunmak için kullandığımız güncellenmiş WhatsApp ve E-mail adres bilgileri;

•      Birlikte ortak proje teklifler yürüttüğümüz veya teknik,  ödeme veya REKALM sosyal medya dijital hizmetler sunduğumuz hesap bilgileri, satın alma veya paraya çevirme bilgileri, sayfa görüntüleme bilgileri veya işletmelerle etkileşimlerinizle ilgili diğer bilgiler;

•      İştiraklerimizin sunduğu sayfalar ve hizmetlerle etkileşimlerinizle ilgili bilgiler;

•      Ödenmiş listelemeler (örneğin Sponsorlu Bağlantılar) dâhil olmak üzere arama sonuçları ve bağlantıları ve gizlilik sözleşmesi içindedir..

 

Erişebileceğiniz Bilgiler

İRONGYO A.Ş  Hizmetleri’nde erişebileceğiniz bilgiler arasında şunlar bulunmaktadır:

•      Yakın zamanlı yatırımcı durumu;

•      Sunum dosya geçmişinizin tamamı;

•      Kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek bilgiler (isim, e-posta adresi, WhatsApp, iletişimler ve kişiselleştirilmiş reklam tercihleri, adres portföyleri  ve Tek Tıklama (1-Tık) ayarları dahil);

•      Öneriler ve önerilere temel oluşturan yakın zamanda gözden geçirdiğiniz gayrimenkul,inşaat,emlak (Sizin İçin Önerdiklerimiz ve Önerilerinizi Geliştirin dahil);

•      Profiliniz (ürün Değerlendirmeleriniz, Önerileriniz ve kişisel profiliniz dâhil);

•      Satıcılar, Satıcı Merkezi'ndeki hesaplarını güncelleyerek hesaplarına ve diğer bilgilere erişebilir ve iletişim tercihlerini ayarlayabilirler.

TÜRKİYE-QATAR-BULGARİA Güvenlik

WİN network  (birlikte İRON YGG Grup Şirketleri veya “Biz” olarak anılacaktır), Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden WİN network  Güvenlik çerçevelerinde yer almaktadır. Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığı nezdinde Güvenlik İlkeleri’ne bağlı kalacağımıza ilişkin kayıtlı bulunmaktayız.

Güvenlik kapsamında kişisel bilgilerinizi işleme şeklimize veya genel olarak gizlilik uygulamalarımıza ilişkin olarak herhangi bir sorunuz veya şikâyetiniz varsa lütfen ayhanerdemirwin@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçiniz. İletinize en kısa zamanda yanıt vereceğiz. Güvenlik ile ilgili şikâyetlerinizi tatmin edici bir çözüme kavuşturamadığımız veya şikâyetinizi zamanında işleme koyamadığımız hallerde şikâyetinizi, tarafsız bir üçüncü kişi uyuşmazlık çözüm hizmeti sağlayan WİN network merkez iletebilirsiniz. şikâyetleri cevaplandırmakta ve ücretsiz ve uygun müracaat sistemi sunmaktadır..

Bu sayfada açıkladığımız üzere, size karşı üstlendiğimiz hizmetleri yerine getirebilmek için bazen kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmaktayız. Güvenlik kapsamında elde ettiğimiz kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaştığımız takdirde, kişisel verilen söz konusu üçüncü kişiler tarafından erişimi, kullanımı ve başka kişilerle paylaşılması da Güvenlik  yer alan yükümlülüklere uygun olmak zorundadır. Zarara yol açan olayda herhangi bir sorumluluğumuzun bulunmadığını ispat etmediğimiz sürece, üçüncü kişilerin bu yükümlülüklere uymamasından dolayı Güvenlik kapsamında sorumluluğumuz devam edecektir.

İRON GROUP ŞİRKETLERİ

Aşağıdaki şirketler, 20 ocak 2013 tarihi itibariyle,İRONGYO A.Ş’in Gizlilik Sertifikası kapsamında yer almaktadır:

irongyo.com,

iron ygg a.ş

WİN network sosyal Media Group

WİN network Web Services,

Ekolik Digital Services

Ekolik yazılım Services

 

 

 

Istanbul is a truly fascinating city with all the secret heavens inside. Every district and spot of Istanbul is separately beautiful but there are some routes where people go come back to their homes in peace. Here, we wanted you to spend a day of your stressful lives in peace and that’s why we searched the most beautiful and peaceful nearby places of Istanbul for you. SURA HOTEL

turkey-logo-10.png

SURA Hotels Blog

Everything About Istanbul! You will need some advice when traveling and visiting Istanbul. Sura Hotels Blog is your travel guide.

ArrowLeftCircle_illustration_UseBackgrou

 SİZİN İÇİN 2021

 

 "Mutlu Etmenin Adresi LuckyWoodStore" sevdiğinizi çok mutlu edecek hediyeleri ve LuckyWoodStore oluşan binlerce ürün seçeneği ile bir tık uzağınızda. Luckywoodstore.sopsy.com kadını nızın kalbini yeniden fethetmenin en kolay yolu!

Hediyeye karar vermekte zorlanıyorsanız örneklerine bakabilirsiniz.

2021 yeni YILA  DEVAM SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDECEK ÖZEL HEDİYELERİ Özel Kampanya Sihirli Kelime           

Bütün özelliklere mi sahip olmak istiyorsunuz?           network paketini edinin…!!!

Mobilya ve ağaç işleme atölyesinin web mağazaları;

    Sana Dair En Güzel Fiyat             ...!

Mobilya ve ağaç işleme atölyesinin web mağazaları;

WİN network Günü Özel 

Mobilya ve ağaç işleme atölyesinin web mağazaları;

                   Hediye Paketi Kaçırma...!

     © 2018-2013 investment realestate construction  marketing sales manager ayhan ERDEMİR            WİN network          www.irongyo.com                                       

kisspng-copyright-symbol-copyleft-regist
kisspng-copyright-symbol-copyleft-regist
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now